Indián kézjelek

A babajelbeszédben a még nem beszélő babákkal a kiejtett szavak mellett kézjelekkel kommunikálunk. Ez egy végtelenül egyszerű és TERMÉSZETES módszer. (Tudj meg többet a babajelbeszédről itt.)

Egyáltalán nem szokatlan, hogy halló közösségek használják a kézjeleket. Vannak nemzetek, akik gazdagabb gesztusrendszert használnak, sportágak, amelyek jelentős jelkészletet alkalmaznak vagy az indián törzsek kommunikációjában jeletős szerepe volt a jelnyelvnek.

Észak-Amerika területén nagyszámú indián törzs élt. A törzsek közötti verbális kommunikáció a számos nyelv és akár többszáz dialektus miatt nem vagy csak igen nehezen jöhetett létre; nélkülözhetetlen volt egy gesztusokon alapuló közös jelnyelv kialakulása.

Az európai felfedezők és telepesek megérkezése sok változást hozott az őslakosok életébe. Új anyagokkal (fémek), eszközökkel (fegyverek), állattal (ló) ismerkedtek meg. Az új ismeretek új lehetőségeket jelentettek számukra főleg a vadászat és a gyors helyváltoztatás terén.  Az európai telepesek az őslakosok segítsége nélkül nem tudtak volna boldogulni az Újvilágban. Az érintkezéshez, a kapcsolatok kialakításához a beszéd nélküli nyelv: a jelnyelv alkalmazása óriási segítséget jelentett.

A jelnyelv használata során az arckifejezésnek, a kéztartásnak és a kézmozdulatoknak, a kar és a test helyzetének is szerepe van abban, hogy a szavakon túl események, érzések, gondolatok is közölhetők legyenek. A törzsek gyakoribb érintkezésével az amerikai indián jelnyelv általánossá vált.

Az őslakosok jelnyelve univerzális. Nem manuálisan kódolt nyelv; a beszélt törzsi nyelvek és a jelnyelv között nem állapítható meg semmilyen összefüggés.

Az évszázadok folyamán az észak-amerikai indián jelnyelv általánosan használt volt a mai Egyesült Államok és Kanada területén. A 19. században még 100 000-nél több „jellel beszélő” indiánt tartottak számon, a 21. században már csak néhány őslakos ismeri a hajdan általános jelnyelvet, de Kanada (Ontario) a közoktatás és jogszolgáltatás terén ma is hivatalos kisebbségi nyelvnek ismeri el az indiánok jelnyelvét.

Íme néhány jel az indián jelnyelvből:

naplemente, igen, én, menj el, ló, lovas, bölény, férfi, napfelkelte, tipi (indián sátor), te, éjjel.

Forrás:
https://www.warpaths2peacepipes.com/native-american-indians/native-american-sign-language.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Plains_Indian_Sign_Language
képek: pinterest.com